Bebek Dostu Hastane
13 Ekim 2023

OPR.DR.ERGUN ÖZDEMİR GÖRELE DEVLET HASTANESİ

BEBEK DOSTU HASTANE UYGULAMALARI

      Sağlık Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile doğum hizmeti veren hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” başlatılmıştır. Programın amacı anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmasıdır. Doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelere “Bebek Dostu Hastane” unvanı verilmektedir.

     Bu kapsamda Hastanemiz, 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” ünvanı almıştır. Hastanemizde “Başarılı Emzirmenin On Adımı” ve “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa” doğrultusunda eğitim ve hizmet faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

BAŞARILI EMZİRME İÇİN ON ADIM

Temel Yönetim Uygulamaları

 1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.

 a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.

b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “Bebek Beslenme Politikası” oluşturulur.

c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.

2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

Temel Klinik Uygulamalar

 3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.

 4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.

5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.

 6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.

7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.

 8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.

 

9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.

 10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır

 

BEBEK DOSTU YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLAR İÇİN BAŞARILI EMZİRMEDE EK ÖNERİLER

 

 Aşağıdaki öneriler yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde “Başarılı Emzirmenin 10 Adımı” na ek olarak sağlanmalıdır:

 

1) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan tüm sağlık personeli anne sütü ve emzirme danışmanlık eğitimini almış ve bu danışmanlığı verebilme becerisinde olmalıdır. Eğitim, düşük doğum ağırlığı ve/veya riskli bebekleri içermelidir.

 

2) Yenidoğan Yoğun Bakımlarda yatan bebekler için eğer emzirilemiyorsa, doğumu takiben ilk 6 saat içinde annenin memelerinin sağılması ve takiben her 2-3 saatte bir tekrar edilerek süt üretimi için memelere gerekli uyarı sağlanmalıdır.

 

3) Tıbben gerekli olmadıkça (annenin olmaması ya/ya da anne sütünün kontrendike olduğu durumlar) yoğun bakımda tedavi gören bebeklere kendi annesinin sütü verilmelidir. Anne memesini alamayacak bebeklerde besleme kap, enjektör veya nazogastirik sonda ile yapılmalıdır. Anne memesini alabilecek duruma gelen bebekler hemen emzirilmeye başlanmalıdır. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda emzirme destekleyicileri ile relaktasyon sağlanmalıdır.

 

4) Serviste anne bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanmalıdır (anne oteli, uyum odaları vb).

 

5) Anne bebek olabildiğince ten-tene temas etmeli, kanguru bakımına önem verilmeli, teknik aracılar ve ayrıntılar azaltılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNE SÜTÜ YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI YASANIN ÖNEMLİ NOKTALARI

 • Anne sütü yerine kullanılabilecek ürünlerin reklamı yapılmaz
 •  Bu ürünlerin örnekleri veya kullanılan malzemeleri serbest bir şekilde dağıtılmaz
 • Sağlık personeli tarafından bu ürünler önerilmez
 • Mama firmasının pazarlama personeli ile anneler arasında bağlantı kurulmaz
 • Sağlık çalışanlarına mama örnekleri veya hediyeler verilmez
 • Afişlerde ve mamaların etiketlerinde, mamayla beslenmenin en ideal (mükemmel) olduğunu gösterir biçimde bebeklerle mamaların bir arada resimleri bulunmaz.
 • Sağlık çalışanları mamalar hakkında bilimsel ve tam (olaylara dayanan) bir şekilde bilgilendirilmelidir
 •   Etikette, mama ile beslenme hakkında bilgi, anne sütünün yararları ve mama ile beslenmenin zararları ve maddi masrafı belirtilmelidir.
 • Bebekler için kullanımı zor ürünler desteklenmez.

   

 • Bu Yasa;
 • Bebek beslenmesi konusunda tarafsız ve doğru bilgi sağlar.
 • Yapay beslenen bebekler için ürünlerin seçiminde bilimsel, tarafsız ve çocuk sağlığını koruyan bir yaklaşım izler.
 • Etiketlerin üzerinde ürünün hazırlanmasına yönelik doğru yönergeler ve uyarılar olmasını, ürünün güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlar.
 • Bu ürünlerin güvenli ve uygun bir şekilde imalatını kabul eder, ancak bu ürünlerin tüketiciye pazarlanmasını kabul etmez.

 

 

YASA İLE İLGİLİ SAĞLIK PERSONELİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Formül, çay, meyve suyu ile biberon ve emzik gibi araçları tanıtan reklam amaçlı posterler kullanılmamalıdır.
 • Firmaların ücretsiz materyalleri ve hediyeleri kabul edilmemelidir.
 • Ücretsiz ürünlerin, hediye ve broşürlerin annelere verilmesine izin verilmemelidir.
 • Gebe kadınlar için düzenlenen eğitimlerde formül hazırlama konusunun, özellikle firma yetkilileri tarafından öğretilmesi engellenmelidir.
 • Eğer bebeğin ihtiyacı varsa, formül kullanımı bireysel olarak öğretilmelidir.
 • Kod ihlalleri olduğu durumlarda ilgili yetkililere rapor edilmelidir.
 • Firmalardan pazarlama materyali değil, sadece bilimsel bilgiye dayalı olacak şekilde ürün bilgisi alınmalıdır.
 • Hastanelerin bebek dostu olarak tanımlanması için, Uluslararası koda ve sonradan alınacak kararlara uyulmalıdır.
Bilgilendirme Rehberi.pptx
bebek.jpg

emzirme ve anne sütü i̇le i̇lgili sık sorulan sorular.pdf