Klinik Hakkında
28 Haziran 2024

Kliniğimizde Çocuk hastaları yatmaktadır ve poliklinik hizmetleri verilmektedir.
Hasta yatışlarımız genellikle acil servis ve poliklinikten olmaktadır.
Hastalara günlük hekim ve hemşire vizit yapmaktadır.
Hastaların takip, bakım ve tedavileri elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.
Kliniğimize yeni yatan hasta ve hasta yakınları hastalık ve hastalığın süreci hakkında doktoru tarafından bilgilendirilmektedir.
Kliniğimize yatışı yeni yapılan hasta ve hasta yakınlarına süreç ile ilgili eğitimler verilerek elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.
Taburculuğu planlanan hastalara taburculuk eğitimi verilerek taburculuğu yapılmaktadır.

Poliklinik hizmetleri ek bina 2. kat
Servis : 4.kat